» Incendiu

Incendiu

REGULI ŞI MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR:

 • Se recomandă instalarea detectoarelor individuale de fum (câte unul în dormitoare, camera de zi, holuri).  Funcţionarea corectă a acestora reduce la jumătate numărul victimelor incendiilor.

 • Verificaţi funcţionarea detectoarelor, curăţaţi-le lunar şi înlocuiţi bateriile cel puţin o dată pe an. Înlocuirea detectoarelor se face o dată la 10 ani.

MATERIALELE INFLAMABILE

 • Nu folosiţi niciodată motorina, benzina, naftalina sau alte materiale inflamabile în interiorul locuinţei.

 • Carburanţii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se păstrează numai în ambalaje metalice special destinate, închise ermetic, în locuri protejate şi fără a se depăşi cantitatea de 25 l.

 • Nu fumaţi niciodată în apropierea lichidelor inflamabile.

 • Nu folosiţi niciodată afumători improvizate şi nu le amplasaţi în magazii, poduri, remize, sub şoproane sau lângă materiale combustibile. Afumătorile se confecţionează din zidărie de cărămidă şi materiale incombustibile şi se amplasează independent de celelalte construcţii din gospodărie.

 • Nu aşezaţi buteliile de gaze în apropierea surselor de căldură ori sub acţiunea directă a razelor solare.

 • Nu folosiţi butelii de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete.

 • Nu încălziţi buteliile cu flacără şi nu le folosiţi în poziţie culcată, răsturnată sau înclinată.

 • Se interzice transvazarea gazului din butelii în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate.

SISTEMELE DE ÎNCĂLZIRE

 • Asiguraţi verificarea, curăţarea şi repararea coşurilor de fum cel puţin o dată pe an, de către o persoană autorizată. Tăiaţi crengile copacilor aflate deasupra sau în apropierea coşurilor de fum.

 • Amplasaţi materialele combustibile la distanţă faţă de sobe. Asiguraţi izolarea sobei faţă de podea şi pereţii din apropiere.

 • Folosiţi doar tipul de combustibil pentru care a fost proiectat sistemul de încălzire şi respectaţi întocmai instrucţiunile producătorului.

 • Depozitaţi cenuşa într-un container de metal în exteriorul locuinţei şi la distanţă de casă, grajd, fânar, depozite, etc.

 • Amplasaţi un ecran în faţa focarului şemineului şi ţineţi uşiţa închisă la sobă.

 • Stingeţi întotdeauna focul din sobă înainte de culcare.

FOCUL DESCHIS

 • Păstraţi chibriturile şi brichetele departe de copii, şi, dacă este posibil, închise.

 • Nu aşezaţi lumânările aprinse în apropierea materialelor combustibile.

 • Lumânările aprinse se amplasează într-un suport stabil, incombustibil.

 • Înainte de a părăsi o încăpere, stingeţi toate lumânările.

 • Se interzice folosirea chibriturilor, lumânărilor, lămpilor de iluminat cu petrol, în spaţii cu pericol de incendiu/explozie, cum sunt: depozite de furaje, grajduri, magazii, poduri sau spaţii în care se simte miros de gaz şi altele asemenea.

 • Se interzice folosirea flăcării pentru verificarea etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului/ conductei de gaz; verificarea se face numai cu emulsie de apă cu săpun.

 • Arderea resturilor menajere se face doar la distanţe corespunzătoare de locuinţe şi anexe gospodăreşti, asigurându-se supravegherea pe tot parcursul acesteia. Înainte de a părăsi locul de ardere, se stinge cu apă.

 • La arderea miriştilor se solicită permis de lucru cu foc de la primărie şi se respectă măsurile cuprinse în acesta.

FUMATUL

 • Nu fumaţi în pat sau când sunteţi obosit ori aţi luat medicamente.

 • Când fumaţi, trebuie să aveţi lângă dumneavoastră o scrumieră. Nu lăsaţi ţigara aprinsă înainte de a părăsi încăperea şi umpleţi cu apă scrumiera în care se află mucurile înainte de le arunca.

INSTALAŢII/ECHIPAMENTE ELECTRICE

În locuinţele şi gospodăriile populaţiei se interzic:

 • Utilizarea aparatelor electrice, cablurilor electrice, prizelor, întrerupătoarelor, dispozitivelor de protecţie cu defecţiuni sau cu improvizaţii.

 • Suprasolicitarea reţelei electrice prin folosirea simultană a mai multor receptori.

 • Nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fier de călcat, reşou, radiator şi altele asemenea.

 • Folosirea siguranţelor fuzibile supradimensionate prin înlocuirea cu liţă a fuzibilului calibrat.

ALTE SFATURI UTILE

 • Pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu se recomandă amplasarea în bucătării a unui stingător de incendiu sau a unei pături de incendiu.

 • Solicitaţi la primărie efectuarea unui control de prevenire a incendiilor de către componenta preventivă a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă. Controlul preventiv este gratuit.

ATENŢIE ! Un incendiu de grăsimi NU se stinge cu apă; recipientul în care s-a produs incendiul se acoperă cu un capac sau cu o cârpă umedă.

EVACUAREA ÎN CAZ DE INCENDIU

 • Discutaţi cu toţi membrii familiei, şi în special cu copiii, posibilităţile de evacuare din locuinţă.

 • Se recomandă ca evacuarea în caz de incendiu să se efectueze cât mai aproape de podea, unde aerul este lipsit de fum în caz de incendiu. Exersaţi evacuarea din locuinţă cu copiii.

 • Nu îi încuiaţi pe copii în casă. Lăsaţi-le cheia. Un număr ridicat de decese în rândul copiilor au loc anual din cauză că părinţii îi lasă singuri în casă fără nicio posibilitate de a putea ieşi din locuinţă în caz de incendiu.

 • Curăţaţi periodic spaţiile de depozitare din locuinţă. Nu păstraţi ziare şi reviste vechi care, în caz de incendiu ar putea contribui la producerea unei cantităţi ridicate de căldură şi fum.

ÎN CAZUL PRODUCERII INCENDIULUI:

      Dacă uşa e fierbinte

      Dacă uşa e rece

Nu o deschideţi!Dacă locuiţi la parter încercaţi să ieşiţi pe fereastră.

Dacă nu puteţi ieşi din casă:

– etanşaţi spaţiile din jurul uşii, inclusiv gaura cheii, împotriva pătrunderii fumului de incendiu.

– deschideţi fereastra încăperii în care vă aflaţi şi strigaţi după ajutor.

– rămaneţi în cadrul ferestrei până la sosirea pompierilor.

Deschideţi încet uşa şi asiguraţi-vă că incendiul şi/sau fumul de incendiu nu blochează căile de evacuare.În cazul în care căile de evacuare sunt blocate, închideţi imediat uşa şi căutaţi o altă posibilitate de evacuare (de exemplu, o fereastră, dacă e posibil).

Dacă evacuarea este posibilă, ieşiţi imediat din casă şi închideţi uşile în urma dumneavoastră. Deplasaţi-vă cât mai aproape de podea.

Verificaţi uşile închise dacă sunt fierbinţi, înainte de a le deschide. Dacă trebuie să treceţi prin spaţii în care uşile sunt închise, verificaţi cu dosul mâinii partea de sus a uşii, clanţa şi spaţiul dintre uşă şi cadrul uşii. Nu folosiţi niciodată palma sau degetele pentru a face această verificare.

 • Ieşiţi urgent din locuinţă. Nu zăboviţi înăuntru pentru a încerca să vă salvaţi obiecte sau să stingeţi incendiul. Fiecare secundă contează pentru viaţa dumneavoastră.

 • Închideţi uşile în urma dumneavoastră pentru a limita propagarea incendiului.

 • Nu vă întoarceţi în casă pentru a vă lua obiecte considerate importante. Viaţa dumneavoastră este mai de preţ.

 • Când aţi ajuns în exterior, sunaţi la „112”.

ATENŢIE ! Dacă vi s-au aprins hainele, vă acoperiţi faţa cu mâinile, vă aşezaţi la pământ şi vă rostogoliţi stânga-dreapta până ce se stinge focul. Nu alergaţi! Astfel, înteţiţi focul.

DUPĂ STINGEREA INCENDIULUI:

 • Dacă sunt victime sau chiar dumneavoastră sunteţi victimă în urma unui incendiu, sunaţi la „112” ori rugaţi pe cineva să sune.

 • Răciţi cu apă şi acoperiţi arsurile cu feşe sterile pentru a reduce şansele de infectare.

 • Reveniţi în locuinţă doar după ce aţi obţinut acordul pompierilor.

 • Dacă sunteţi chiriaş, contactaţi proprietarul locuinţei.

Sursa