» Cutremur

Cutremur

CUTREMUR

ÎNAINTE DE PRODUCEREA UNUI CUTREMUR:

 • Executaţi lucrări de reparaţie şi întreţinere la clădirile care necesită acest lucru.

 • Nu faceţi modificări la clădiri, în vederea măririi sau micşorării unor spaţii, care afectează structura de rezistenţă a acestora;

 • Nu montaţi instalaţii grele (antene, instalaţii de ventilaţie/climatizare, etc.) pe elementele structurale sau nestructurale ale clădirii, dacă acestea afectează structura de rezistenţă.

 • Pregătiţi-vă rucsacul pentru situaţii de urgenţă: rucsacul pentru situaţii de urgenţă conţine obiecte care vă ajută să supravieţuiţi timp de 3-5 zile, în cazul în care este nevoie să părăsiţi locuinţa.

 • Priviţi în locuinţa dumneavoastră şi încercaţi să vă imaginaţi ce ar putea să se întâmple în fiecare cameră dacă s-ar produce un cutremur.

ASPECT DE CONTROLAT

DA

NU

Ştiu de unde se întrerupe alimentarea cu apă, electricitate şi gaz?

 

 

Sistemul de încălzire cu sobă este montat corect şi solid ?

 

 

Instalaţiile de încălzire a apei şi alte aparate menajere grele, care prin răsturnare ar putea  să rupă conductele de gaz sau de apă, sunt bine fixate ?

 

 

Mobila grea şi rafturile sunt bine fixate împotriva căderii ?

 

 

Obiectele grele sunt amplasate pe rafturile de jos ? 

 

 

Oglinzile, tablourile şi alte obiecte atârnate pe pereţi sunt fixate împotriva desprinderii ?

 

 

Paturile şi fotoliile sunt departe de sobe şi ferestre ?

 

 

Pereţii din dreptul paturilor sunt liberi de tablouri sau alte obiecte  decorative ?

 

 

Sunt sisteme antiderapante sub picioarele televizoarelor, calculatoarelor şi altor aparate  ce ar  putea aluneca pe timpul cutremurelor ?

 

 

Uşile dulapurilor sunt închise pentru evitarea căderii conţinutului acestora ?

 

 

Articolele inflamabile şi produsele menajere chimice sunt depozitate departe de sursele de căldură şi în locuri în care au şanse minime de a se răsturna ?

 

 

NOTĂ: Răspunsurile marcate cu NU constituie nereguli, care trebuie remediate rapid.

 • Dacă sunteţi într-un hotel, citiţi instrucţiunile din cameră. Identificaţi locurile sigure pentru adăpostire în caz de cutremur (de exemplu: sub o masă solidă).

PE TIMPUL CUTREMURULUI:

 • ATENŢIE ! Pe timpul cutremurului obiectele pot să se răstoarne sau să alunece, tencuiala din tavan se poate desprinde iar geamurile se pot sparge.Nu are importanţă unde vă aflaţi în momentul producerii cutremurului. Adăpostiţi-vă imediat într-un loc sigur şi rămâneţi calm pană la încetarea cutremurului.

DACĂ SUNTEŢI ÎN INTERIORUL UNEI CLĂDIRI:

 • Rămâneţi pe loc, nu încercaţi să ieşi afară şi nu vă duceţi pe balcon.

 • Adăpostiţi-vă sub o masă, un birou sau o piesă solidă de mobilier şi ţineţi-vă bine de aceasta.

 • Dacă sunteţi pe un hol, aşezaţi-vă în poziţie ghemuit lângă un perete interior.

 • Protejaţi-vă capul şi faţa.

 • Îndepărtaţi-vă de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci, mobile înalte, aparate de iluminat.

 • Dacă sunteţi în scaun cu rotile, blocaţi-i rotile şi protejaţi-vă capul şi ceafa.

 • Dacă sunteţi într-un loc public (de exemplu: un magazin), adăpostiţi-vă în locuri cât mai departe de ferestre ori de raioane cu obiecte grele. Nu ieşiţi afară unde aţi putea fi rănit.

 • Nu utilizaţi liftul. Dacă sunteţi în lift în timpul producerii cutremurului, apăsaţi butonul de urgenţă. Cand liftul se opreşte, ieşiţi cât mai repede posibil din lift şi adăpostiţi-vă într-un loc sigur.

DACĂ SUNTEŢI ÎN EXTERIORUL CLĂDIRII

 • Adăpostiţi-vă într-un loc sigur, departe de ferestre, clădiri, poduri, cabluri electrice sau stâlpi. Staţi la cel puţin 10 m de cablurile electrice rupte sau căzute.

 • DACĂ SUNTEŢI ÎNTR-UN VEHICUL

 • Rămâneţi în autoturism. După încetarea cutremurului, nu ieşiţi din vehicul dacă au căzut în jur cabluri electrice. În acest caz, aşteptaţi forţele de intervenţie.

 • Opriţi-vă într-un loc sigur, fără a bloca drumul, departe de poduri, viaducte şi imobile.

 • DACĂ VĂ AFLAŢI PE MUNTE

 • Fiţi atent în jur şi căutaţi un loc sigur unde să vă adăpostiţi. Pe pantele instabile, sunt posibile căderi de pietre sau de copaci ori alunecări de teren.

DUPĂ TERMINAREA CUTREMURULUI:

 • ATENŢIE ! Fiţi atenţi la scări. S-ar putea ca mişcarea seismică să fi afectat rezistenţa acestora.Încercaţi în primul rând să rămâneţi calm. Liniştiţi persoanele speriate şi copiii.

 • Verificaţi dacă sunteţi răniţi şi apoi uitaţi-vă şi la persoanele din jur. În cazul în care sunt răniţi, asiguraţi primul ajutor, doar dacă vă pricepeţi.

 • Dacă, în urma producerii unui cutremur, aţi fost surprins sub dărâmături sau în incinte, la anumite intervale de timp, dacă este posibil, trebuie să loviţi cu un obiect tare în partea cea mai compactă a locului în care sunteţi blocaţi, pentru a transmite semnale ce pot fi identificate şi localizate de aparatura specială de căutare-salvare.

 • Nu folosiţi telefonul, decât pentru a semnala o urgenţă.

 • Puneţi-vă încălţăminte şi haine rezistente pentru a evita să fiţi rănit de bucăţile căzute, în special cele de sticlă.

 • Verificaţi dacă locuinţa a suferit pagube. Verificaţi starea instalaţiei de gaz doar cu emulsie de apă şi săpun. În cazul în care se constată emisii de gaz, închideţi robinetul de alimentare cu gaz, îndepărtaţi sursele de foc şi deschideţi fereastra.

 • Dacă alimentarea cu apă curentă este în continuare disponibilă, umpleţi cada şi alte recipiente, pentru cazurile în care aceasta s-ar putea opri ulterior.

 • Dacă trebuie să părăsiţi locuinţa pentru că nu mai este sigură, nu uitaţi să vă luaţi rucsacul de urgenţă.

 • Dacă aveţi nevoie de ajutor şi nu mai puteţi ieşi din locuinţă, puneţi la fereastră un afiş pe care scrie cu litere foarte mari: A J U T O R !

 • Ascultaţi la radio instrucţiunile autorităţilor.

 • Nu folosiţi maşina decât în situaţii extreme. Căile de circulaţie trebuie lăsate libere pentru maşinile de intervenţie.

 • În unităţile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial, profesorii îndrumă copiii şi asigură protecţia acestora până la sosirea unui adult din familie.

 

 

Sursa