» Acte necesare în vederea încadrării / reevaluării într-un grad de handicap

Acte necesare în vederea încadrării / reevaluării într-un grad de handicap

Acte necesare în vederea încadrării / reevaluării într-un grad de handicap

Informare: Uneori legea 448/2006 și legislatia în vigoare se actualizează și apar modificări cu privire la încadrarea/reevaluarea în grad de handicap. Se recomandă documentarea din timp ce acte mai trebuie în plus pentru încadrarea în grad de handicap la DGASPC din orașul vostru.

Acum vă prezentăm informații generale culese de pe site-urile oficiale ale DGASPC, însă s-a constatat că diferă criteriile de evaluare/reevaluare a comisiei DGASPC de la județ la altul.

Pentru evaluarea/reevaluarea în grad de handicap vă recomandăm să pregătiți următoarele documente:

  1. copie xerox după documentele de identitate, dar să ai și originalele la tine (carte de identitate, certificat de naștere);

         Atentie: Actele de identitate originale nu se dă, doar copiile xerox.

  1. documente care atestă statutul tău social (de exemplu dacă muncești, să aduci adeverința de salariat, dacă ești pensionar să aduci cuponul de pensie și decizia de pensionare (copie), dar dacă ești șomer aduci adeverința de venit pe care o poți lua de la Administrația Finanțelor Publice din orașul tău).
  2. referat privind situaţia medicală de la specialist, nu mai vechi de 6 luni;
  3. scrisoare medicală – tip (găsești pe site-urile DGASPC) sau de la medicul de familie în original
  4. acte medicale: examinări clinice, de laborator, bilete de ieşire din spital, dispensarizări, tratamente recuperatorii, ş.a. (copii xerox);

În cazul persoanelor surde:

  • examen O.R.L. – original,  însoțit de documente justificative vechi (copie xerox bilete de ieșire spital, copie xerox fișă dispensarizare), din care să reiasă data de debut;
  • o audiogramă recentă în original.
  1. anchetă socială, de la serviciul social al primăriei de domiciliu sau de la Directia de Asistență Socială și Medicală din județ.
  2. două dosare cu șină

Atentie! Dacă mergi pentru reevaluare trebuie să revii cu 30 de zile înainte de expirarea certificatului și să aduci următoarele:

1.o copie după Certificatul de încadrare în grad de handicap din anul anterior şi programul individual de reabilitare şi integrare socială,

2.audiograma ORL,

3.referat medical,

4.adeverință salariat,

5.anchetă socială/

6.două dosare cu șină

Alte surse:

http://www.dgaspctm.ro/public/pages/formulare-persoane-adulte-cu-handicap

Formulare/Acte necesare – DGASPC Brasov

http://www.protectiacopilului6.ro/directia-protectie-sociala_doc_31_serviciul-de-evaluare-complexa-a-persoanei-adulte-cu-handicap_pg_0.htm

Sursa