» Offer request form

Offer request form

Error: Contact form not found.

 

Dosarul cursantului contine: copie după diploma de licenta; cazier; adeverința de la medicul de familie că sunteți apt pentru acest curs de LMG; copie după certificatul de naștere; copie după certificatul de căsătorie – dacă este cazul; copie după cartea de identitate; copie după chitanța de achitare a plății integrale