» Echipa asociației

Echipa asociației

Gelu Bogdan

Tehnician dentar de meserie și ulterior absolvent al facultății de Psihologie și Științe ale Educației din Cluj-Napoca, Gelu este inițiatorul, fondatorul și președintele ANIALMG. Având limbajul mimico-gestual ca limbă maternă, a făcut parte dintotdeauna din comunitatea și cultura surzilor, inițiind și implicându-se în numeroase activități și proiecte desfășurate în folosul acestei comunități. Ca formator autorizat,Gelu predă limbajul mimico-gestual în cadrul cursurilor organizate de ANIALMG. În lumina întregii sale activități, a susținerii arătate față de comunitatea surzilor precum și a reușitelor personale în pofida dizabilității, Gelu este privit ca un model de către multe persoane surde din România.

Simona Damian

Absolventă a Masteratului European de Interpretare de Conferință din cadrul Universității Babeș-Bolyai și formator autorizat, Simona și-a început specializarea în limbajul mimico-gestual românesc în anul 2006. Dubla specializare ca interpret de conferință și interpret în limbaj mimico-gestual a ajutat-o să transfere cunoștințele și abilitățile dintr-un domeniu în celălalt și să continue să cerceteze și să publice în domeniul interpretării în limbaj mimico-gestual, acumulând în același timp o bogată experiență în interpretare. Printre variatele sale activități de interpretare în limbaj mimico-gestual se numără și interpretarea, timp de 4 ani, a emisiunilor TVR Cluj.

Rodica Bogdan

Pentru Rodica, limbajul mimico-gestual este a doua limbă maternă, încă din copilărie, când a dobândit o deficiență de auz. Alături de Gelu, soțul său, Rodica a luptat neîncetat pentru drepturile persoanelor surde, implicându-se în numeroase proiecte și activități prin care să faciliteze accesul la interpretare în limbaj mimico-gestual. Împreună au înființat și Fundația Umanitară Bogdan prin care s-a publicat în anul 2003 primul dicționar de limbaj mimico-gestual din România. Rodica predă nu doar cursurile de interpretare în limbaj mimico-gestual din cadrul ANIALMG, ci și cursuri de comunicare în limbaj mimico-gestual pentru studenții Departamentului de Psihopedagogie și a celor de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca.

Violeta Cuc

Formator și interpret autorizat în limbaj mimico-gestual, Violeta a absolvit în anul 2010 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca, aducând un suflu nou în gestionarea proiectelor desfășurate în cadrul ANIALMG. Faptul că s-a născut cu o deficiență de auz și a crescut atât în lumea surzilor cât și în cea a auzitorilor nu a făcut decât să o stimuleze să se implice și mai mult în consolidarea unei punți de legătură între cele două limbi, dezvoltând domeniul interpretării în limbaj mimico-gestual prin documentarea pe care o realizează și prin proiectele pe care le inițiază și le gestionează.

Cristina Munteanu

Spiritul creativ al echipei ANIALMG, Cristina este și ea utilizatoare de limbaj mimico-gestual și în același timp absolventă a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, participând la implementarea mai multor proiecte în cadrul asociației prin care s-a urmărit apropierea prin artă între cultura surzilor și cea a auzitorilor. Experiența sa ca student Erasmus dar și cea acumulată în cadrul unor proiecte internaționale, au ajutat-o să intre în contact cu persoane surde din numeroase țări și totodată cu limbajul și cultura acestora, îmbogățindu-și astfel cunoștințele și abilitățile transpuse în activitatea sa ca formator și interpret în limbaj mimico-gestual.

Monica Șomlea

Tehnician IT și grafician la bază, Monica este utilizatoare nativă de limbaj mimico-gestual, cu o vastă experiență în comunicarea cu persoane deficiente de auz și formator autorizat în limbaj mimico-gestual. De-a lungul timpului a fost unul dintre modelele de bază din echipa ANIALMG pentru materialele video în limbaj mimico-gestual realizate în cadrul diverselor proiecte implementate de-a lungul timpului. Pasiunea pentru fotografie, dar și cea pentru descoperirea de locuri și culturi noi, au ajutat-o pe Monica să cunoască limbaje și comunități ale surzilor din mai multe colțuri ale lumii, și să-și îmbogățească astfel viziunea și cunoștințele cu privire la limbajul mimico-gestual.

`