» Codul etic

Codul etic

Codul etic al interpretului în limbaj mimico-gestual cuprinde aspecte referitoare la deontologia profesiei, legislație, precum și principii de ghidare și de desfășurare a activității. Printre principiile generale care stau la baza codului etic se numără: respectarea drepturilor persoanelor surde și a legislației cu privire la persoanele cu dizabilități și la interpreți, respectul față de limbile de lucru, față de persoanele implicate, față de profesie și față de colegi.

Mai precis, principiul confidențialității urmărește protejarea persoanelor implicate în interpretare prin nedivulgarea informațiilor obținute în acest context. Principiul imparțialității se referă la faptul că interpretul trebuie să fie imparțial față de toți cei implicați, el nu este reprezentantul sau susținătorul nici uneia dintre părți. Principiul fidelității face referire la fidelitatea față de informația prelucrată în cadrul interpretării. Interpretul va traduce mesajul complet, corect, cu exactitudine și fără a elimina sau adăuga informații.

Pe lângă acestea, interpretul trebuie să fie capabil să se poată auto-evalua și să poată prelucra eficient feedback-ul primit pentru a se dezvolta continuu în această profesie.